Services & Kompetencer

Bo Winther Design leverer grafisk design til store og små virksomheder. Jeg har masser af erfaring, arbejder kreativt, proaktivt og struktureret igennem hele designprocessen – fra første ide til færdigproduceret resultat. 
Her er de 4 kerneydelser:
Konceptudvikling
Udvikling af en visuel ide eller et koncept: For eksempel CVI-guidelines, produkt- og informationskampagner og guidelines til globale markeder. Udgangspunktet er din forretning og de målgrupper, som vi kommunikerer til. I udviklingsprocessen fokuserer jeg på et tæt samarbejde på tværs af forskellige fagfolk og kompetencer i din virksomhed.
Digital design
Design udvikling af websites, apps, landing pages & bannerannoncer, som en integreret del af jeres kommunikationsplatforme. Løsningerne munder ud i digitale mockups og prototyper, som sættes op i Adobe XD og implementeres i forskellige CM-systemer. Fokus på det responsive resultat, så de fungerer på alle skærme.
Grafisk design
Stor erfaring med globale virksomheders, ofte komplekse, CVI’er, produkt- og brand manualer. Konverterer designkoncepter og brandstrategier til konkret grafisk design. Designer informationsgrafik, illustrationer og ikoner. Udfører fotoretouche og billedbehandling. 
Offline/Print
Stor og bred erfaring med offline produktion på alle niveauer. Udvikler in-store emballage-design, POS-materialer, kataloger, brochurer, foldere etc. Stor rutine i rentegnings- og slutprocessen og sørger for at al godkendt produktion kommer korrekt afsted til trykkeriet.
Back to Top